بورد یا باخت

"بورد "یا باخت

دو گلدان کوچک در انسوی میز گذاشته یک قالیچه کوچک پایین میز کنار دیوار انداخته روی میز دو قاب عکس کوچک یک تقویم رومیزی چند پاکت حاوی تنقلات و مقدارزیادی کاغذ و کتاب به شکل نامنظمی وجود دارد یک کتاب بزرگ وسط همه ان کاغذها همیشه باز است کنار کتاب چهار پنج ما ژیک شبرنگ .از نزدیک که نگاه کنید تمام خط های کتاب بزرگ رنگی است .او مثل شبحی رنگ پریده بی انکه کو چکترین حرکتی بکند روی صندلی و روبروی کتاب نشسته .لابد دارد میخواند اما بیشتر شبیه عابدی است که در حال عبادت باشد .موهایی ژولیده چشم هایی پف کرده و عینکی با لکه های بزرگ ،جای دست ،دارد .هیچ سروصدایی در کتابخانه ایجاد نمیکند .روی میز هم از حد یک نفر تجاوز نکرده اما کسی رغبت نمیکند روی ان میز بنشیند .ان میز کتابخانه قلمروی خاص به حساب می اید. مدتهاست همه کتابخانه این بیمارستان را با این چهره به یاد می اورند . در دوران دستیاری یکی از بهترین و کوشاترین دستیاران بود .سال گذشته که برای بار دوم در امتحانات تخصصی رد شد همه بسیار ناراحت شدند ردی در دو امتحان علیرغم یک سال اقامت در کتابخانه به دست امد ه بود .همه انتظار داشتند قید امتحان را بزند و با همان مدرک عمومی به دنبال کار خود برود اما باز هم در گتابخانه ماند گویی زندگی در کتابخانه به شیوه دایمی زندگی او تبدیل شده بود .از سال پیش در طول هفته شب ها هم دیگر به خانه نمیرود دو دختر کوچک دارد که گاه برای دیدن او به بیمارستان می ایند پنجشنبه ها میرود ولی صبح روز شنبه پشت میز عبادت حاضر است . حالا امسال هم مثل سال گذشته همه از یک سو نگران امتحان خودشان واز سوی دیگر نگران امتحان او و تنهایی دخترها هستند ! روز امتحان بورد تنها روزی بود در سال گذشته که ان صندلی مخصوص میمان همیشگی خود را نداشت .راستی ایا اگر این بار هم رد شود به این مبارزه مرگ وزندگی ادامه خواهد داد ؟ایا باز هم ان دختران کوچک با دامن های سفید و موهای روبان زده بیرون کتابخانه به انتظار اغوش پدر در انتظار خواهند ماند ؟ امتحانات بورد تخصصی رفته رفته به نوعی مسابقه "حافظه برتر " گلادیاتوری تبدیل میشود .مسایقه ای که جان و توان بخش قابل توجهی از بهترین جوانان کشور را میفرساید .راستی ایا اطمینان داریم که این امتحانات ارزیابی درستی از توانایی های دستیاران میباشد ؟.راستی ایا میتوان مطمین بود جوانان ما به اندازه جانی که مایه میگذارند بر بهداشت ودرمان کشور موثر خواهند افتاد ؟ ایا واقعا در طول چهار سال دوره دستیاری و در حین اموزش هیچ امکانی برای ارزیابی دستیارن وجود ندارد و همه چیز باید به امتحانی در پایان چهار سال موکول شودتا به قیمت جدایی طولانی طبیب جوان از کار عملی خود و فرسایش زندگی فردی و خانوادگی او تمام شود ؟

/ 0 نظر / 71 بازدید